Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

marceline777
9822 5a7e
Reposted fromnazarena nazarena viaKubitsky Kubitsky
marceline777
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaKubitsky Kubitsky

March 24 2017

marceline777
8563 c1d5
Reposted fromtfu tfu viaKubitsky Kubitsky
marceline777
7709 0703 500
familiar
Reposted fromKanister Kanister viaKubitsky Kubitsky
marceline777
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaKubitsky Kubitsky
marceline777
1174 6c9e
Reposted fromtfu tfu viaKubitsky Kubitsky
marceline777
7659 3a77
marceline777
Reposted fromKubitsky Kubitsky
marceline777
Reposted fromKubitsky Kubitsky

March 17 2017

5140 32f4 500
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viatoxxer toxxer
marceline777
5641 734f
Reposted fromDuo Duo viatoxxer toxxer
marceline777
3050 6e3a 500
Reposted fromniggertits niggertits viatoxxer toxxer

February 27 2017

marceline777
5757 1d65
marceline777
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafiolkowa fiolkowa
marceline777
2316 0f0a
marceline777
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viafiolkowa fiolkowa
marceline777

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafiolkowa fiolkowa
marceline777
0143 cfa8
Reposted fromnazarena nazarena viaKubitsky Kubitsky
marceline777
marceline777
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl